به گزارش خبرنگار طلوع، طی ابلاغ حکمی، محمدابراهیم الهی‌ تبار، به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه منصوب شد.

مراسم معارفه محمد ابراهیم الهی تبار، روز شنبه ۲۵ آذر برگزار خواهد شد

پیش از این یوسف شاه حسینی مسئولیت معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه را بر عهده داشت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان از جمله سوابق کاری محمد ابراهیم الهی تبار است.