معاون مرکز بهداشت استان کرمانشاه با تاکید بر تزریق دوز سوم واکسن کرونا جهت افزایش ایمنی بدن، از تمام افرادی که دوز دوم واکسن های بهارات، سینوفارم و برکت را سه ماه پیش تزریق کرده اند خواست تا در اولین فرصت برای تزریق دوز سوم مراجعه کنند.

دکتر سارا شاه آبادی، با اشاره به لزوم تزریق دوز سوم واکسن کرونا، گفت: مطالعات علمی نشان داده در تمامی واکسن های کرونا سطح ایمنی بعد از سه تا چهار ماه به تدریج کاهش می یابد و نیاز است برای استمرار ایمنی بدن در مقابله ویروس کرونا حتما دوز سوم تزریق شود.

وی افزود: بر این اساس چند وقتی است که تزریق دوز سوم واکسن کرونا در کشور آغاز شده و تمام افراد ۱۸ سال به بالا که حداقل سه ماه از تزریق دوز دوم واکسن آنها می گذرد می توانند برای تزریق دوز سوم مراجعه کنند.

شاه آبادی گفت: در افرادی که واکسن های تولید شده از ویروس غیرفعال مانند بهارات، سینوفارم و برکت را تزریق کرده اند، چنانچه سه ماه از تزریق دوز دوم آنها می گذرد باید در اولین فرصت جهت تزریق دوز سوم واکسن مراجعه کنند.

این مسئول گفت: در تزریق دوز سوم این افراد توصیه می شود که ترجیحا از همان نوع واکسن قبلی استفاده شود، اما تزریق انواع دیگر واکسن کرونا در دوز سوم هم برای این افراد بلامانع است.

شاه آبادی گفت: در افرادی هم که قبلا واکسن اسپوتنیک یا آسترازینکا تزریق کرده اند توصیه می شود با گذشته حداقل سه ماه از نوبت دوم، این افراد هم برای تزریق دوز سوم مراجعه کنند.

معاون مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این افراد می توانند در تزریق دوز سوم خود واکسن آسترازینکا، پارس کووپلاس و سوبرانا پلاس تزریق کنند.

شاه آبادی با بیان اینکه تمام پایگاه‌های تجمیعی، مراکز بهداشت و پایگاه های سلامت برای انجام واکسیناسیون فعال است، گفت: مراکز بهداشت و پایگاه های سلامت تا ساعت ۱۴ ظهر فعال هستند.

وی افزود: مراکز تجمیعی واکسیناسیون علاوه بر صبح ها، بعدازظهرها هم از ساعت ۱۵ تا ۱۹ شب فعال بوده و پذیرای مراجعان هستند.

معاون مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان از تزریق بیش از ۷۵ هزار دوز سوم واکسن کرونا در سطح استان خبر داد/ایسنا