براساس آخرین رنگ بندی کرونایی، بجز شهرستان پاوه، مابقی شهرستانهای استان کرمانشاه در وضعیت آبی قرار دارند.

مهدی محمدی سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه گفت: براساس رنگ بندی جدید کرونایی شهرستانها از امروز(۲۷ آذر) ۱۳ شهرستان استان در وضعیت آبی و تنها یک شهرستان در وضعیت زرد قرار دارد.

وی تنها شهرستان زرد استان را شهرستان پاوه معرفی کرد و گفت: مابقی شهرستانها در وضعیت آبی قرار دارند.

محمدی از مردم خواست با انجام واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی از گرفتار شدن استان در پیک بعدی کرونا پیشگیری کنند.

هفته گذشته هفت شهرستان استان در وضعیت زرد و هفت شهرستان نیز در وضعیت آبی کرونایی قرار داشتند.