استاندار کرمانشاه: براساس مصوبه ستاد استانی برگزاری تمامی برنامه‌ها و مراسم‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی به شرط ارائه کارت تزریق دو دوز واکسن توسط شرکت کنندگان آزاد است.

 هوشنگ بازوند در نشست ستاد استانی کرونا گفت: کسانی که متولی برگزاری این برنامه‌ها و مراسمات هستند باید کارت واکسن تمامی شرکت کنندگان را بررسی کنند و اجازه ورود به افراد فاقد کارت ندهند.

وی همچنین از برنامه‌های دولت برای کنترل هوشمند مراجعه کنندگان به ادارات خبر داد و افزود: یک سامانه هوشمند تحت عنوان سامانه امید توسط دولت طراحی شده است و تمامی ادارات و دستگا‌های اجرایی به زودی موظف می‌شوند کد ملی همه‌ی کارکنان و مراجعین را در بدو ورود به این سامانه وارد کنند و تنها کسانی مجاز به ورود و دریافت خدمات خواهند که دو دوز واکسن خود را تزریق کرده باشند.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: به زودی این کنترل هوشمند به حوزه حمل و نقل شهری و برون شهری و دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی نیز تعمیم داده می‌شود.

بازوند تاکید کرد: مردم حتما طبق برنامه اعلامی برای تزریق دوز سوم اقدام کنند تا استان گرفتار پیک جدیدی نشود.