مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه: طرح نسخه نویسی الکترونیک از اول دی ماه امسال اجباری خواهد شد.

امید قادری ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل و تکمیل پرونده سلامت مراجعه کنندگان را از اهداف اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک عنوان کرد و گفت: زیرساخت‌های اجرای این طرح بطور صد در صد در استان کرمانشاه فراهم شده است.
مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در استان برای ۲۷۰ هزار بیمه شده سلامت پزشک خانواده تعیین و معرفی شده است اظهار داشت: برای ۹۰ هزار بیمه شده دیگر هم تا پایان سال پزشک تعیین و معرفی خواهد شد.
قادری گفت: در بیمه صندوق  همگانی سلامت، مراجعه کننده  به پزشک تنها با پرداخت ۶ هزار تومان در صورت رعایت سیستم ارجاع از خدمات بهره مند می شود./صداوسیما