فرماندار کرمانشاه از افزایش قیمت نان در کرمانشاه خبر داد.

فضل الله رنجبر  با اشاره به افزایش قیمت نان از امروز(۲۹ آذر)، گفت: بر این اساس قیمت نان سنگک سنتی و ماشینی دولتی از هزار تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافت.

 رنجبر ادامه داد: همچنین قیمت نان سنگک اتوماتیک از ۵۵۰ تومان به هزار تومان، اتوماتیک تونلی(کیلویی) از ۱۵۵۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان، بربری سنتی و ماشینی از ۷۰۰ تومان به هزار تومان، لواش نیمه اتوماتیک و سنتی از ۳۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان، تافتون سنتی و ماشینی از ۴۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان و نان ساچی پز از هزار تومان به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت.

فرماندار کرمانشاه اشاره ای هم به نرخ های جدید نان در واحدهای خبازی نیمه دولتی(آزاد) داشت و گفت:  قیمت نان سنگک سنتی و ماشینی آزادپز از ۱۵۰۰ تومان به دوهزار تومان، سنگک اتوماتیک از ۷۵۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان، اتوماتیک تونلی کیلویی از ۱۸۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان، بربری سنتی و ماشینی از هزار تومان به ۱۵۰۰ تومان، لواش نیمه اتوماتیک و سنتی از ۳۰۰ تومان به ۴۵۰ تومان، تافتون سنتی و ماشینی از ۶۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان و نان ساچی پز از ۱۵۰۰ تومان به دوهزار تومان افزایش یافت.

رنجبر  تاکید کرد: وزن هر عدد نان لواش نیمه اتوماتیک و سنتی ۱۲۰ گرم، سنگک سنتی و ماشینی ۴۵۰ گرم، سنگک اتوماتیک ۳۰۰ گرم، بربری سنتی و ماشینی ۳۸۰ گرم، تافتون ۲۰۰ گرم و ساچی پز هم ۴۵۰ گرم تعیین شده که این وزن برای نانوایی های دولتی و نیمه دولتی یکسان است.

 رنجبر در ادامه از واحدهای خبازی خواست تا اهتمام بیشتری به افزایش کیفیت نان پخت شده داشته و طبق ساعات کاری نان پخت کنند.

 وی اشاره ای هم به کم بودن سهمیه آرد تعدادی از واحدهای خبازی سطح شهرستان کرمانشاه داشت و گفت: از مجموعه غله خواسته شده تا بررسی های لازم را در این خصوص انجام داده تا سهمیه آرد واحدهای خبازی در تناسب با یکدیگر باشد./ایسنا