با ورود سامانه‌ ای بارشی از اواخر روز چهارشنبه به جو منطقه، بارش باران در استان کرمانشاه پیش بینی می‌شود.

 بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی تا اواسط روز هوای کرمانشاه از اواخر روز چهارشنبه بارانی می‌شودچهارشنبه در حالی که متوسط دمای هوا در غالب نقاط استان روندی رو به افزایش دارد، پدیده قابل ملاحظه‌ای در سطح استان پیش بینی نمی‌شود.

به دنبال این وضعیت سامانه‌ای ناپایدار از اواخر روز چهارشنبه تا روز جمعه جو منطقه را تحت تاثیر قرار داده، علاوه بر تعدیل دمای هوا (کاهش دمای روزانه و افزایش نسبی دمای شبانه) به تناوب سبب وزش باد و بارندگی در سطح استان می ‏شود.

شرایط ناپایدار طی ساعاتی از اواخر روز پنجشنبه تا صبح جمعه و در نیمه غربی و نواحی جنوبی استان از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود.