معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از آغاز پایش دانش آموزان مقطع ابتدایی استان برای بررسی وضعیت یادگیری آنها در دوران کرونا خبر داد و گفت: نمی‌گذاریم دانش‌آموزان آسیب تحصیلی ببینند.

ناهید فضلی  با اشاره آغاز اجرای طرح  پایش دانش‌آموزان مقطع ابتدایی برای ارزیابی میزان یادگیری آنها در دوران کرونا، اظهار کرد: این طرح در راستای اجرای عدالت آموزشی و تربیتی بین دانش آموزان مدارس مقطع ابتدایی اجرا خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با بیان اینکه تمامی مدارس ابتدایی استان با اولویت مدارس روستایی و عشایری و مدارس مناطق حاشیه ای از حیث وضعیت  تحصیلی دانش آموزان رصد می شوند، اضافه کرد: بر مبنای این طرح تمامی راهبران آموزشی در مناطق روستایی و عشایری موظف شده اند دانش‌آموزانی که دچار افت تحصیلی و یا بازمانده از تحصیل شده اند را شناسایی و دانش آموزان دچار آسیب تحصیلی را به مدیر آموزگاران معرفی کنند.

وی ادامه داد: همچنین از مدیران مدارس مناطق شهری و به ویژه مدارس مناطق حاشیه ای خواسته شده تا دانش‌آموزانی که افت تحصیلی داشته اند را شناسایی و معرفی کنند.

وی گفت: بعد از شناسایی دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی شده اند، تلاش خواهد شد تا با ارائه راهکارهایی مثل ارائه بسته های آموزشی و یا آموزش حضوری با رعایت شیوه نامه های بهداشتی نسبت به رفع ضعف های تحصیلی آنها اقدام شود.

فضلی در ادامه با بیان اینکه افت تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا گریز ناپذیر است، گفت: در شرایط کرونایی  و به دلیل مجازی شدن آموزش ها افت تحصیلی در بین دانش آموزان همه کشورها به چشم می خورد.

 وی با بیان اینکه پژوهش ها نشان داده دانش‌آموزان مقطع ابتدایی بیش از سایر دانش آموزان درگیر افت تحصیلی شده اند، گفت: در بین دانش آموزان ابتدایی هم دانش آموزان پایه اول بیشترین افت تحصیلی را در دوران کرونا داشته و پس از آنها دانش‌آموزان پایه های دوم و سوم بیشتر افت تحصیلی داشته اند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم به دلیل آشنایی بیشتر با فضای مجازی و ساختارهای آموزش رسمی، کمتر از دانش‌آموزان سایر پایه های مقطع ابتدایی افت تحصیلی نشان داده اند./ایسنا