بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، از فردا (چهارشنبه) تا روز جمعه، امواجی کم رطوبت به تناوب جو منطقه را تحت تاثیر می گیرند. این شرایط، افزون بر تعدیل دمای هوا (افزایش دمای شبانه و کاهش دمای روزانه) بارش هایی نیز غالباً به شکل پراکنده همراه با وزش باد، برای سطح استان در پی خواهد داشت. احتمال بارش در دو روز پایانی هفته، بخصوص در نیمه جنوبی و نواحی شرقی استان بیشتر به نظر می رسد.

به دنبال این وضعیت، سامانه ای ناپایدار که از رطوبت بیشتری برخوردار است؛ از اواخر روز شنبه تا اواسط هفته آینده جو منطقه را متاثر کرده؛ به تناوب سبب وزش باد و بارندگی در سطح استان خواهد شد.