کلیه مشمولان استان کرمانشاه که برگ آماده به خدمت به تاریخ دوم بهمن ماه سال ۱۴۰۰دریافت کرده اند، لازم است با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) ، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ “مسعود همتی” اظهار داشت: کلیه مشمولان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی ،دیپلم و زیردیپلم می بایست شنبه دوم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ درساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان اعلام شده ، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

وی ادامه داد: مشمولان می بایست اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت،برگ محل مراجعه،برگ واکسیناسیون،کارت ملی و شناسنامه،مدارک مربوط به شرایط خاص مانند تاهل ،گواهی فوت والدین ، جانبازان بالای ۱۰ درصد ، خانواده درجه یک شهدا و… را به همراه داشته باشند.

سرهنگ همتی گفت: کلیه مشمولان اعزامی قبل از تاریخ اعزام به مراکز درمانی مراجعه ودر خصوص بیماری کرونا مورد معاینه قرارگرفته ، ضمنا برای پیشگیری از بروز و شیوع بیماری کرونا،مشمولان اعزامی در روزاعزام توسط وظیفه عمومی استان ها و مراکز آموزش نیروهای مسلح مورد معاینه مجدد قرار می گیرند.

سرهنگ “مسعود همتی” اظهار داشت: کلیه مشمولان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی ،دیپلم و زیردیپلم می بایست شنبه دوم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ درساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان اعلام شده ، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

وی ادامه داد: مشمولان می بایست اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت،برگ محل مراجعه،برگ واکسیناسیون،کارت ملی و شناسنامه،مدارک مربوط به شرایط خاص مانند تاهل ،گواهی فوت والدین ، جانبازان بالای ۱۰ درصد ، خانواده درجه یک شهدا و… را به همراه داشته باشند.

سرهنگ همتی گفت: کلیه مشمولان اعزامی قبل از تاریخ اعزام به مراکز درمانی مراجعه ودر خصوص بیماری کرونا مورد معاینه قرارگرفته ، ضمنا برای پیشگیری از بروز و شیوع بیماری کرونا،مشمولان اعزامی در روزاعزام توسط وظیفه عمومی استان ها و مراکز آموزش نیروهای مسلح مورد معاینه مجدد قرار می گیرند.

معاون وظیفه عمومی پلیس کرمانشاه تاکید کرد: عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده،غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

ی در پایان یادآور شد: تمام متقاضیان و خانواده های آنان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.