کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع- مهدی محمدی گفت:بیمار مثبت بستری (۲۴ ساعت)  ۲ مورد و شناسایی سرپایی (۲۴ ساعت) ۲۹ مورد خوشبختانه هیچ موردی از فوت با تشخیص قطعی ابتلا به کرونا در استان ثبت نشده است.

مجموع جان باختگان قطعی ۲۹۳۷نفر

بستری جدید در ۲۴ ساعت  ۴۴ مورد و ترخیص از بیمارستان  ۴۲ مورد

بیماران بستری در حال حاضر  ۸۰ نفروبستری موقت (تزریق رمدسیویر)  ۳ نفر

بستری در بخش های ویژه  ۲۰ وبیماران با حال وخیم  ۷ مورد.