مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: تقریبا رودخانه‌ای در کرمانشاه نداریم که آلوده به فاضلاب نباشد.

احد جلیلیان از معضلات زیست محیطی استان یاد کرد و آلودگی آب‌ها که عمدتا ناشی از فاضلاب است را یکی از مهمترین آنها برشمرد.

به گفته جلیلیان، در سطح استان کرمانشاه تقریبا هیچ رودخانه‌ای نداریم که آلوده به فاضلاب چه شهری، چه انسانی و… نباشد.

وی با بیان اینکه اکثر رودخانه‌ها به لحاظ ساختاری امکان خودپالایی و کاهش میزان آلودگی که وارد آنها می‌شود را دارند، عنوان کرد: اما مسئله آنجاست که به دلیل شرایط خشکسالی دبی اکثر رودخانه‌ها افت چشمگیری داشته و همین امر باعث شده آلودگی‌ها خود را بیشتر نشان دهد.

“قره‌سو” بحرانی‌ترین رودخانه کرمانشاه

در ادامه سعید دزفولی نژاد رئیس اداره آزمایشگاه‌های محیط زیست استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه وضعیت همه رودخانه‌های کرمانشاه از نظر آلودگی بد نیست، عنوان کرد: تنها رودخانه قره‌سو است که نسبت به بقیه وضعیت بحرانی‌تری دارد و هم فاضلاب شهری و هم روستایی وارد آن می‌‍شود.

وی گفت: در استان کرمانشاه ۱۴ رودخانه دائمی در جریان است که احتمال ورود فاضلاب به همه آنها وجود دارد، اما این میزان بر اساس استانداردها و پایش‌هایی که ما انجام می‌دهیم به اندازه‌ای است که امکان استفاده از آب آنها برای آبیاری بخش کشاورزی وجود دارد.

دزفولی نژاد با بیان اینکه استان کرمانشاه از نظر وضعیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب نسبت به اکثر استان‌های همجوار وضعیت بهتری دارد، تاکید کرد: بر اساس آماری که شرکت آب و فاضلاب اعلام کرده هم اکنون هشت تصفیه‌خانه فعال در استان داریم، هفت تصفیه‌خانه در دست احداث است و یازده تصفیه‌خانه نیز در مرحله مطالعات قرار دارد/ایسنا