در شبانه روز گذشته شهرستان‌های اسلام آباد غرب و روانسر با ۱۹ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقاط استان کرمانشاه بودند.

 در این مدت دمای هوای کرمانشاه هم  بین منفی ۸ و صفر درجه سانتیگراد در نوسان بود.
بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته دمای هوای استان تا روز چهارشنبه روندی افزایشی خواهد داشت و تا روز پنجشنبه بارشی برای استان پیش بینی نمی‌شود.