مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از فوت ۳۲ کرمانشاهی طی سال جاری بر اثر حوادث کار خبر داد و افزود: نیمی از قربانیان بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند.

دکتر سلیم خانی، با اشاره به فوت ۳۲ نفر در ۹ ماهه سال جاری در حوادث کار، گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک مورد کاهش داشته است.

وی افزود: از مجموع متوفیان حوادث کار استان ۳۱ نفر مرد و یک نفر زن هستند.

خانی سقوط از بلندی را عامل اصلی تلفات حوادث کار استان اعلام و تصریح کرد: همواره نیمی از قربانیان حوادث کار از ارتفاع سقوط کرده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امسال نیز ۱۹ نفر از قربانیان حوادث کار بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده اند.

خانی افزود: پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت با شش فوتی در رتبه دوم علت فوت افراد در حوادث کار استان است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برق گرفتگی و سوختگی هم در رتبه های بعدی علل فوت در حوادث کار قرار دارد.

خانی در ادامه از افزایش مصدومان حوادث کار استان در سال جاری خبر داد و افزود: در ۹ ماهه امسال ۴۷۳ نفر مصدوم حوادث کار در سطح استان داشته ایم.

وی افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۴۶۵ مصدوم حدود هشت نفر افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از مجموع مصدومان حوادث کار امسال در استان ۴۶۸ نفر مرد و پنج نفر زن بوده اند/ایسنا