با ثبت دو مورد فوت در شبانه روز گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در استان کرمانشاه به ۲ هزار و ۹۴۰ نفر افزایش پیدا کرد.

 

 سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اعلام این خبر گفت: در کرونا دفتر زندگی دو شهروند دیگر را در کرمانشاه بستشبانه روز گذشته ۵۰ نفر با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری و ۴۷ نفر نیز پس از بهبودی ترخیص شدند.

مهدی محمدی افزود: در حال حاضر ۹۲ نفر در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد ۲۳ نفر در بخش ویژه بستری و حال ۴ نفر هم وخیم گزارش شده است.