مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با تذکر و هشدار به واحدهای صنفی متخلف، گفت: برخورد تعزیرات سنگین و بدون اغماض اعمال می‌شود؛ جریمه می‌شوند، جرایم تا پنج برابر افزایش یافته است.

 قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است و بازرسی از واحدهای صنفی و بررسی و کنترل تخلفات برعهده سازمان معدن و تجارت، کشاورزی، تاق اصناف و بسیج اصناف است.

وی ادامه داد: تعزیرات حکومتی در راستای رسالتی که دارد به صورت شعبه سایر صبح و بعدازظهر در کنار این تیم‌های بازرسی، در حال خدمات‌رسانی به شهروندان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: واحدهای متخلف در صورت تکرار تخلف، فقط به جزای نقدی ختم نمی‌شود، تعطیلی و نصب بنر تخلف هم به دنبال دارد.

وی با تذکر و هشدار به واحدهای متخلف، گفت: برخورد و مجازات‌های تعزیرات سنگین و بدون اغماض اعمال می‌شود؛ جریمه می‌شوند، جرایم تا پنج برابر افزایش یافته است.

شاهی از مردم خواست، در صورت اطلاع از انبارها‌ی احتکار کالا حتما آن را از طریق سامانه ۱۲۴، تلفن ۱۳۵، سامانه پیامکی ثبت شکایت ۳۰۰۰۰۱۳۵ تعزایرت و یا حتی به مراجع نظارتی اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی اطلاع دهند تا با اعزام تیم بازرسی مجازات سنگین قاچاق کالا اعمال شود.