مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: براساس برنامه امتحانات نهایی، امروزدانش‌آموزان امتحانی نداشتند و زمان لغو امتحانات داخلی امروز از سوی مدارس اعلام خواهد شد.

سلمان محمدی مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به اعلام تعطیلی امروز مدارس به دلیل آلودگی هوا، تمامی امتحانات دانش‌آموزان مقاطع مختلف لغو شده است.

وی ادامه داد: براساس برنامه امتحانات نهایی یاپه دوازدهم امروز امتحان نهایی نداشتند، فقط کلاس نهم که امتحانات آن‌ها هماهنگ استانی است، داشتیم که برای برگزاری آن روزی را هماهنگ و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در خصوص نحوه برگزاری امتحانات داخلی لغو شده، افزود: امتحانات دانش‌آموزان دیگر مقاطع تحصیلی داخلی است که حتما بعد از پایان برنامه امتحانات، امتحان امروز برگزار خواهد شد. تاریخ آن توسط مدیران مدرسه به اطلاع دانش‌آموزان و اولیا خواهد رسید.

وی در پایان، گفت: بعد از دو سال آموزش غیرحضوری، امسال از ۱۴ فروردین‌ماه شرایط برای آموزش حضوری تمام دانش‌آموزان فراهم شد و هم‌اکنون هم در فصل امتحانات هستند که باید خانواده‌ها شرایط مناسبی و خوبی را برای درس خواندن فرزندان خود در منزل مهیا کنند تا در کنار هم این افت تحصیلی ایجاد شده را جبران کنیم/فارس