معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به وجود دو هزار دانشجوی خوابگاهی در این دانشگاه، گفت: با توجه به برنامه افزایش دانشجویان دانشگاه در سالهای آتی نیاز به ساخت خوابگاه های بیشتری داریم.

دکتر محمدرضا غلامی با اشاره به وجود ۵۸۰۰ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: از این تعداد بیش از دو هزار دانشجو در خوابگاه ها اسکان دارند.

وی افزود: از مجموع دانشجویان خوابگاهی، بیش از ۱۶۰۰ نفر آنها در خوابگاه های ملکی دانشگاه اسکان داشته و مابقی در خوابگاه های خودگردان مستقر هستند.

غلامی با اشاره به وجود هفت مجموعه خوابگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: از این تعداد شش مجموعه مخصوص دانشجویان مجرد با ظرفیت بیش از ۱۶۰۰ نفر و یک مجموعه ۴۰ واحدی “مطهری” هم مخصوص دانشجویان متاهل است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به قدیمی بودن بسیاری از این خوابگاه ها گفت: در همین راستا هرساله برنامه بازسازی خوابگاه ها در دستور کار قرار دارد و بر حسب نیاز اقداماتی جهت بازسازی و نوسازی آنها انجام می شود.

غلامی گفت: تنها در سال گذشته سه تا چهار میلیارد تومان صرف بازسازی خوابگاه های دانشگاه شده است.

این مسئول با اشاره به برنامه افزایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و افزایش جذب دانشجویان واحد بین الملل دانشگاه گفت: در همین راستا نیاز به خوابگاه های بیشتری داریم و ساخت یک خوابگاه جدید آغاز شده است.

وی افزود: خوابگاه جدید دانشگاه ۴۰۰ نفر ظرفیت دارد که فاز اول آن با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی به اتمام رسیده و به زودی مناقصه اجرای فاز دوم آن برگزار می شود.

معاون فرهنگی  و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به نیاز دانشگاه به ساخت خوابگاه های بیشتر گفت: در حال حاضر ساخت یک خوابگاه جدید ۴۰۰ نفره دیگر را هم در دست پیگیری داریم/ایسنا