مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه با اشاره به ولادت ۵۹۵۹ نوزاد در استان در سه ماهه ابتدای سال گفت: خوشبختانه روند کاهشی ولادت در استان متوقف شده است.

صادق خدادادی ، از ولادت ۵۹۵۹ نوزاد در سه ماهه ابتدای امسال خبر داد و افزود: خوشبختانه در سال جاری سیر کاهشی تعداد موالید استان متوقف شده و فعلا تفاوت محسوسی در تعداد موالید سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نداشته ایم.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به اجرای برنامه های مختلف در جهت جوان سازی جمعیت شاهد افزایش موالید استان در ماه ها و سالهای آینده باشیم.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه به بهبود نسبت جنسیتی ولادت در استان هم طی این مدت اشاره کرد و افزود: در سه ماهه ابتدای سال نسبت جنسیتی ولادت از ۱۱۴ به ۱۰۷ رسیده است و این یعنی  طی این مدت به ازای تولد هر ۱۰۷ نوزاد پسر ۱۰۰ نوزاد دختر متولد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سه ماهه ابتدای سال از مجموع موالید استان، ۴۸۸۰ نوزاد در شهرها و ۱۰۷۹ نوزاد در روستاها متولد شده اند.

خدادادی در ادامه با اشاره به سیر کاهشی وفات در استان، گفت: خوشبختانه در سه ماهه ابتدای سال سیر کاهشی محسوسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته ایم و تعداد فوتی ها از ۳۶۴۶ نفر در سال گذشته به ۳۰۸۴ نفر رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه نسبت جنسیتی وفات در استان طی سه ماهه اول سال را هم ۱۴۹ اعلام و تصریح کرد: طی این مدت به ازای فوت هر ۱۴۹ مرد ۱۰۰ مورد فوتی زن داشته ایم.

خدادادی خاطرنشان کرد: به طور معمول بنا به علل مختلف همواره تعداد فوتی های مرد بالاتر از زنان است و میانگین سنی زنان نیز همواره بالاتر از مردان بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سه ماهه ابتدای سال ۲۳۰۷ نفر در شهرها و ۷۷۱ نفر در روستاها وفات کرده اند.

خدادادی در ادامه از ثبت ۴۲۶۵ مورد ازدواج در استان در سه ماهه ابتدای سال خبر داد و افزود: طی این مدت همچنین ۱۱۴۰ مورد طلاق در سطح استان به ثبت رسیده که تفاوت چندانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نداشته است.

وی افزود: در سه ماهه ابتدای سال در شهرها ۳۹۵۷ مورد و در روستاها ۳۰۸ مورد ازدواج به ثبت رسیده است.

خدادادی گفت: همچنین ۱۰۶۴ مورد طلاق طی این مدت در شهرها و ۷۶ مورد در روستاها به ثبت رسیده است/ایسنا