کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، به دلیل تقویت نسبی میدان‌های باد در منطقه، مجددا شرایط برای نفوذ غبار نسبتا رقیق به جو استان فراهم می‌شود.

شهناز حق‌پرست کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، اظهار کرد: با بررسی نقشه‌های هواشناسی برای امروز پدیده قابل توجهی برای سطح استان نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، به دلیل تقویت نسبی میدان‌های باد در منطقه، مجددا شرایط برای نفوذ غبار نسبتا رقیق به جو استان فراهم می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: احتمال نفوذ غبار، در روزهای پنجشنبه و جمعه و در نواحی مرزی و نیمه جنوبی استان بیشتر به نظر می‌رسد. همچنین متوسط دمای هوا که امروز تغییرات چشمگیری نخواهد داشت، از فردا تا پایان هفته به آرامی افزایش می‌یابد.