به گزارش خبرنگار طلوع، نشست مشترک مهندس آرش رضایی شهردار کرمانشاه و مدیر کل امور مالیاتی و مدیر کل امور دارایی امروز برگزار شد.

در این نشست پیرامون ظرفیت های بودجه کل کشور در سال ۹۶ برای تعیین تکلیف پرونده مالیاتی درحوزه مدیریت شهری بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ گردید.