به گزارش پایگاه خبری طلوع- دکتر «محمدعلی یار تبار» از مسئولان با تجربه، توانمند و متواضع کرمانشاهی است که در حال حاضر معاون مالی اقتصادی شهرداری کرمانشاه است. یار تبار فردی نخبه ، خدوم و دلسوز است که همواره طی سالها خدمت و تلاش در شهرداری کرمانشاه کارنامه قابل قبولی از خود بر جای گذاشته است.

دکتر یار تبار بیش از دو دهه در حوزه مدیریت شهری به ویژه مالی و اقتصادی تجربه دارد.

پر کردن جای خالی افراد خدمتگزاری چون یارتبار که از سرمایه اجتماعی استان کرمانشاه محسوب می‌شود، بی تردید آسان نیست.

براساس گفتگوی تعدادی از نمایندگان شورای شهر با رسانه های مختلف، غریب به اتفاق اعضای شورای شهر کرمانشاه انتظار دارند که ایشان در کرمانشاه بماند و کار کند.

هاشم درویشی عضو شورای شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار طلوع با تاکید بر اینکه ، آقای محمد علی یارتبار ، معاون مالی و اقتصادی شهرداری ،انسان فرهیخته و توانمندی است، می‌گوید: ایشان می تواند افراد و نیروهای توانمند و خوبی نیز در شهرداری تربیت کند.

این نماینده مردم در شورای شهر کرمانشاه معتقد است که شهرداری کرمانشاه با حضور شهردار خوبی چون نادر نوروزی نظم ، انضباط و سامان مناسبی به خود گرفته است. حضور افرادی چون دکتر یارتبار در کنار ایشان می تواند در پیشبرد اهداف شهرداری کمک خوبی باشد.

درویشی از معاون مالی اقتصادی شهرداری به عنوان یک فرد باهوش و زبده یاد می‌کند و می‌گوید: در نهایت ایشان تصمیم گیرنده نهایی هستند.

احسان حیدریان عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز می گوید: دکتر یارتبار در حوزه مالی شهرداری کرمانشاه سرآمد است و به وجودش در شهرداری نیاز است اما در نهایت ایشان خود تصمیم گیرنده نهایی هستند که کجا خدمت کنند.

 

از جمله سوابق پیشین دکتر محمدعلی یار تبار با تجارب فراون مدیریتی میتوان به سه دوره سابقه مدیرکلی امورمالی شهرداری کرمانشاه به مدت حدود هفت سال . همچنین مدیریت اداره درآمد و نوسازی شهرداری کرمانشاه و مدیریت کلینیک فوق تخصصی شهرداری کرمانشاه اشاره کرد. وی همچنین رییس اداره حسابداری و بودجه شهرداری کرمانشاه بوده است.