رییس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به شروع طرح تابستانی پلیس راه از ابتدای تیرماه، گفت: طبق روال معمول اوج سفرهای تابستانی از ۱۵ تیرماه آغاز می شود.

سرهنگ کیخسرو دستغیب ، با اشاره به تعطیلی مدارس و پایان گرفتن کنکور سراسری، گفت: در همین راستا پیش بینی می شود از اواخر هفته جاری شاهد اوج گیری سفرهای تابستانی باشیم.

وی یادآور شد: طبق روال معمول سفرهای تابستانی از ۱۵ تیر ماه اوج می گیرد و به نظر می رسد از اواخر هفته باید منتظر شلوغی محورهای استان باشیم.

دستغیب گفت: علاوه بر این با توجه به گرم شدن هوا بسیاری از هموطنان از شهرهای جنوبی عازم شهرهای شمالی می شوند که در این مسیر عمدتا از محورهای استان کرمانشاه عبور کرده و همین امر موجب افزایش بار ترافیکی محورهای استان می شود.

وی با اشاره به آغاز طرح تابستانی پلیس راه از ابتدای تیرماه امسال گفت: در این طرح بیش از ۹۰ تیم گشت محسوس و نامحسوس محورهای استان را تحت پوشش دارند.

دستغیب با تاکید بر لزوم برخورد با سرعت و سبقت غیرمجاز در این طرح، گفت: متاسفانه عمده تصادفات ما از نوع واژگونی است که یا به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده و یا به علت عدم توانایی راننده در کنترل خودرو به دلیل سرعت غیرمجاز است.

وی افزود: انتظار است رانندگان به طور جد از رانندگی با سرعت غیرمطمئنه خودداری کرده و از سبقت غیرمجاز اجتناب کنند.

دستغیب گفت: همچنین از رانندگان درخواست داریم سفر خود را طوری برنامه ریزی کرده که از هرگونه عجله و شتاب در طول مسیر خودداری کنند.

وی افزود: به طور جد از رانندگان می خواهیم که حتما در طول مسیر استراحت کرده و تحت هیچ شرایطی در حالی که خسته و خواب آلود هستند رانندگی نکنند، چرا که حاصل آن تنها بازی با جان خود آنها و سرنشینان خودرو است/ایسنا