دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور گفت: منطقه آزاد تجاری قصرشیرین منشا توسعه این شهرستان مرزی و استان کرمانشاه است.

« سعید محمد» امروز پنجشنبه در سفر به شهرستان قصرشیرین و در مراسم افتتاح ساختمان منطقه آزاد تجاری قصرشیرین و شروع عملیات اجرایی این منطقه اظهار داشت: امید است که منطقه آزاد تجاری قصرشیرین منشا توسعه این شهرستان مرزی و استان کرمانشاه شود.

مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: از امروز کلید منطقه آزاد تجاری قصرشیرین به عنوان پانزدهمین منطقه آزاد تجاری تقدیم «نادر نادری » مدیر اجرایی این منطقه که شب گذشته در آیینی معرفی شد، می شود تا در جهت رونق این منطقه قرار گیرد.