وزیر کشور ازپیش بینی تردد بیش از پنج میلیون زائر در اربعین امسال خبر داد و افزود: مرز خسروی در مراسم امسال فعال شده و میزبان زوار اربعین خواهد بود.

«احمد وحیدی » با اشاره به نزدیکی ایام اربعین گفت: آماده سازی ها در این زمینه در حال انجام است تا بتوانیم زمینه سازی لازم را برای برگزاری این هنگامه بزرگ فراهم کنیم.

وی افزود: این وظیفه ماست که زمینه برگزاری مراسم اربعین را آماده کنیم و کارها در این زمینه در حال انجام است.

وحیدی با اشاره به پیش بینی افزایش زوار در اربعین پیش رو گفت: در آخرین مراسم اربعین حدود ۳.۵ میلیون زائر داشتیم که برآورد می شود این تعداد در اربعین پیش رو به حدود پنج میلیون نفر برسد.

وی افزود: برای برآورد دقیق تر تعداد زوار قرار بر این شد تمام افرادی که قصد شرکت در مراسم اربعین را دارند در سایت حج و زیارت ثبت نام کنند تا بتوانیم برآورد دقیقی از تعداد زوار داشته و برنامه ریزی درستی برای حمل و نقل، اسکان و پذیرایی از آنها داشته باشیم.

وزیر کشور از فعال شدن مرز خسرو در اربعین امسال خبر داد و افزود: طرف عراقی قول داده که نیازمندی های منطقه در این زمینه را از جمله در بحث امنیت تامین کند.

وی افزود: با توجه به وعده مثبت طرف عراقی امسال شاهد عبور تعداد زیادی از زوار اربعین از طریق مرز خسروی خواهیم بود. / ایسنا