جوان ۳۸ ساله‌ای در یکی از روستاهای کرمانشاه به علت سقوط در چاه آب، جان خود را از دست داد. 

پس از اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد مرگ مشکوک در روستای ده باغ کرمانشاه، تیمی از ماموران در محل حاضر شدند.

ماموران پاسگاه قزانچی کرمانشاه پس از حضور و در تحقیقات ابتدایی دریافتند مرد جوان ۳۸ ساله ای جهت آبیاری به باغ خود مراجعه کرده، اما به دلیل نامعلومی در چاه آب سقوط و جان خود را از دست داده است.

در این خصوص پرونده ای تشکیل و جسد فرد متوفی توسط نیروهای اورژانس به پزشکی قانونی ارجاع شد.