ماهیان رودخانه دینورآب منطقه میانراهان در استان کرمانشاه به دلیل کاهش بارندگی‌های، برداشت‌های بی‌رویه آب از رودخانه، ایجاد آب‌بند برای انحراف مسیر آب برای آبیاری اراضی کشاورزی و باغات و در نتیجه کاهش شدید دبی رودخانه و کاهش اکسیژن محلول در آب درحال تلف شدن است.

 طی یکی دو هفته پیش ده‌ها هزار قطعه ماهی در رودخانه دینورآب بیستون و منطقه میانراهان در استان کرمانشاه به علت خشک شدن رودخانه تلف شدند.

فرشاد فتاحی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در این باره، گفت: کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت و خشکسالی، احداث سد، برداشت‌های بی‌رویه آب از رودخانه، ایجاد آب‌بند برای انحراف مسیر آب برای آبیاری اراضی کشاورزی و باغات و در نتیجه کاهش شدید دبی رودخانه و کاهش اکسیژن محلول در آب را از دلایل تلف شدن تقریبا ۱۵ هزار قطعه ماهی بوده است.

وی با بیان اینکه مکاتباتی با شرکت آب منطقه‌ای به منظور تامین حقابه زیست محیطی رودخانه دینورآب از سد جامیشان سنقروکلیایی انجام شد، گفت: برداشت‌های بی‌رویه و تبخیر آب موجب شد تا آب تامین شده کافی نباشد و در نتیجه هزاران ماهی تلف شود.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: با اشاره به تغییر اقلیم و شرایط ویژه ناشی از آن از کشاورزان خواست تا به کشت محصولات کم آب بر توجهی ویژه داشته باشند/فارس