معاون میراث فرهنگی استان کرمانشاه از فرسودگی شدید تاریکه بازار، بازار سنتی کرمانشاه یاد کرد و از در دستور کار قرار گرفتن بازسازی آن خبرداد.

کیومرث خانی لعل آبادی بااشاره به قدمت ۲۰۰ ساله بازار سنتی کرمانشاه، اظهارکرد: این بازار یکی از قدیمی ترین و طویل ترین بازارهای ایران بوده که  ۱۸ راسته بازار را شامل می شود.

وی افزود: طی دهه های گذشته به دلیل توسعه شهرسازی و خیابان کشی های صورت گرفته، این بازار دچار گسست هایی شده و به چند بخش تقسیم شده است.

این مسئول ادامه داد: با توجه به قدمت بازار کرمانشاه از چنددهه پیش مرمت آن در دستور کار قرار گرفت و  در بخش اعظمی از حدود ۷۰ هزار متر این بازار تاکنون مرمت و یا بازسازی صورت گرفته است.

معاون میراث فرهنگی استان یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین بخش های این بازار را تاریکه بازار عنوان کرد و گفت: تاریکه بازار در محله تاریخی فیض آباد شهر کرمانشاه واقع شده و قدمت آن مربوط به دوره زندیه است و پس از آن بخش های دیگر بازار سنتی کرمانشاه شکل گرفته است.

وی باتاکید بر نیاز ضروری این بخش از بازار به مرمت، عنوان کرد: آخرین مرحله مرمت های صورت گرفته دراین راسته بازار مربوط به اوایل دهه ۸۰ است و پس از آن مرمت خاصی روی آن صورت نگرفته است.

خانی تاکید کرد: در حال حاضر هم به دلیل شدت فرسودگی ها، مرمت روی این بنا جوابگو نیست و باید به مانند بازار توپخانه و آهنگرها دوباره آن را کامل بازسازی کنیم.

وی با بیان اینکه بازسازی این بازار در دستور کار است، اعلام کرد: باتوجه به اینکه تاکنون اعتباری برای بازسازی این بازار تخصیص پیدا نکرده، نتوانسته ایم کار مستندنگاری، مطالعات و نقشه برداری آن را انجام دهیم که به محض تحقق آن، کار بازسازی بازار آغاز خواهد شد/ایسنا