معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کرمانشاه ضوابط و مقررات خروج از کشور مشمولان در ایام اربعین حسینی(ع) را تشریح کرد.

 سرهنگ “مسعود همتی” اظهار داشت: صدور مجوز خروج از کشور اینترنتی برای کلیه مشمولان غیرغائب در مدت زمان ۴۰ روز ویژه پیاده روی اربعین حسینی(ع) تعیین شده و بدون سپردن وثیقه انجام می گردد.

وی افزود: بر همین اساس صدور مجوز خروج از کشور برای دانش آموزان، دانشجویان و طلاب حوزه های علمیه بدون تایید محل تحصیل و وظیفه عمومی، در درگاه اینترنتی این سازمان بصورت یک مرحله ای انجام می گردد.

سرهنگ همتی تصریح کرد: متعهدین خدمت افرادی هستند که تعهد آنان در سامانه پلیس ۱۰+ ثبت شده و به تأیید معاونت احضار و اعزام سازمان رسیده است.

معاون وظیفه عمومی کرمانشاه افزود: دارندگان برگ اعزام به خدمت بدون غیبت که تا ۱۵ روز مانده به تاریخ اعزام می توانند مجوز خروج از کشور در کنار فارغ التحصیلان بدون برگ اعزام به خدمت در مهلت معرفی و دارندگان معافیت موقت بدون غیبت پزشکی و کفالت در مدت اعتبار آن دریافت کنند.

وی تصریح کرد: همچنین مشمولان متقاضی درخواست های معافیت پزشکی، کفالت و موارد خاص بدون غیبت که پرونده آنان در مراحل رسیدگی قرار دارد می توانند مجوز خروج از کشور دریافت کنند.

سرهنگ همتی یادآور شد: برای مشمولانی که بواسطه اشکالات سیستمی و قطعی سامانه و … به ناچار بصورت حضوری به مرکز عملیات سازمان و معاونت های وظیفه عمومی در مراکز استان ها مراجعه می کنند، درخواست صدور مجوز خروج از کشور آنان در سامانه انجام می شود.

این مقام انتظامی شروع بازه زمانی خروج از کشور برای شرکت در پیاده روی اربعین برای این دسته از افراد را از تاریخ اول شهریور لغایت ۱۵ مهر ۱۴۰۱عنوان کرد و گفت: دانشجویانی که در مهلت معرفی در حال تحصیل می باشند، استثنائاً می توانند مجوز خروج از کشور برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین امسال اخذ کنند.

وی خاطرنشان کرد: سربازان حین خدمت بدون مراجعه به مرکز وظیفه عمومی می توانند از طریق حفاظت اطلاعات یگان محل خدمت مجوز خروج از کشور جهت شرکت در مراسم معنوی پیادهروی اربعین حسینی (ع) را دریافت کنند.

سرهنگ همتی در پایان گفت: متقاضیان دریافت کارت های المثنی پایان خدمت و سایر معافیت ها در صورت وجود سابقه و ثبت درخواست در سامانه مجاز به خروج از کشور هستند.