عرفان امیری در گفتگو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت: در بحث پرداخت یارانه های نقدی که از طرف دولت به مردم پرداخت می‌شود باید ابزاری با کمترین هزینه برای شناخت دولت نسبت به دهک های پردرآمد ایجاد و طراحی شود.

پژوهشگر و استاد دانشگاه بیان کرد: این مهم در یک برنامه بلندمدت در صورتیکه وضعیت اقتصادی افراد در جامعه شفاف روشن باشد، انجام می‌پذیرد.

امیری افزود: در این صورت است که می توان افرادی مانند پزشکان، اعضای هیئت علمی، قضات مدیران دولتی و.. که با درآمد بالا یارانه دریافت می‌کنند، را حذف کرد و این درآمد بجای مانده از حذف یارانه‌ها را صرف ایجاد اشتغال کرد.

وی اظهار داشت: با تزریق این کمکها، اغلب صنایع رو به افول در کشور جان تازه ای می گیرند و در جهت تعامل عرضه و تقاضا در بازار پیشبرد و موفقیت به وجود می‌آید.

مشاور امور صنعتی، کنترل کیفیت مدیران سازمان های خصوصی و دولتی افزود: باید بدانیم که تشخیص دهک های پردرآمد و کم درآمد در طی دوران زندگی مردم در جامعه ممکن و میسر است. کشوری مانند سوئیس در یک همه پرسی از بین مردم در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت یارانه به مردم در آمار بسیار بالایی مورد مخالفت قرار گرفت. بطوریکه این رقم در حدود ۲۵۰۰ فرانک معادل ۲۵۶۳ دلار و معادل ۹ میلیون برای افراد بزرگسال مطرح شد.

وی تصریح کرد: این سطح در منابع آن کشور صرف زیرساختهای واقعی با چشم اندازی موافق می‌گردد.