شهرداری کرمانشاه و سازمان نظام مهندسی ساختمان برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در شهر کرمانشاه توافقنامه‌ای امضا کردند.

نادر نوروزی شهردار کرمانشاه در این نشست با اشاره به لزوم جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در کرمانشاه اظهار داشت: در ساخت و ساز غیرمجاز، نخستین موضوع بحث از بین رفتن ایمنی و به خطر افتادن جان شهروندان مطرح است.

وی افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز یا خلاف نقشه اجرایی فاقد ایمنی و استحکامات لازم است که این موضع امنیت جانی شهروندان و ساکنین را به خطر می اندازد.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: مبحث دیگر در خصوص لزوم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز پایمال شدن حقوق شهروندی شهروندانی است که به قانون ساختمان سازی تمکین می‌کنند.

نوروزی گفت: سابقا ساختمان سازها به دلیل اعمال جرائم کم، اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می‌کردند که این موضوع نشان از  عدم بازدارندگی جرائم ماده صد بود.

وی ادامه داد: در این دوره نگاه مجموعه مدیریت شهری به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز، درآمدزا نیست و نگاهی بازدارنده و نظارتی برای جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز دارد. 

 در پایان این جلسه توافقنامه‌ای بین شهرداری کرمانشاه و سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز با گزارشات مهندسین ناظر و مجری بر اساس(بند ۷ ماده ۱۰۰) قانون شهرداری ها به امضا رسید.