شهردار کرمانشاه با اشاره به برگزاری شب فرهنگی کرمانشاه در تهران، گفت: در شب فرهنگی کرمانشاه معرفی ظرفیت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری کرمانشاه انجام می شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه، دکتر نادر نوروزی در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برنامه‌های شب فرهنگی کرمانشاه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمانشاه، اظهار داشت: نمود ظرفیت‌های کرمانشاه در کشور اهمیت دارد.

وی افزود: کارهای خوبی در حوزه معرفی کرمانشاه در تهران با شکل گیری خانه کرمانشاه، حسینیه و مساجد کرمانشاهیان انجام گرفته است.

شهردار کلانشهر کرمانشاه تصریح کرد: جلب مشارکت و انتقال تجربیات کرمانشاهیان در حوزه‌های مختلف در پیشرفت کرمانشاه موثر است.

وی ادامه داد: معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و فرهنگی کرمانشاه از برنامه‌های این شب خواهد بود.

نوروزی خاطرنشان کرد: شب‌های فرهنگی فرصتی مناسب برای جذب سرمایه‌گذار در ظرفیت‌های کرمانشاه است.

شهردار کرمانشاه گفت: دستاورد برگزاری این شب ارتقاء کرمانشاه در حوزه‌های مختلف به ویژه فرهنگی باید باشد.