“رضا داودی”به تشریح مصوبات سفر ریاست جمهور به این استان پرداخت و گفت: مهمترین مصوبات سفر ریاست جمهوری تکمیل پنج تصفیه خانه فاضلاب در سطح استان و اجرای پروژه آبرسانی به شهر سنقر و ۲۰ مجتمع روستایی است.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه به تشریح مصوبات سفر ریاست جمهور به استان کرمانشاه پرداخت و گفت: خوشبختانه سفر ریاست جمهوری با مصوبات خوبی در زمینه آب و فاضلاب همراه بود که قطعاً عملیاتی شدن این مصوبات در ارتقاء کیفیت خدمات شرکت آبفا تاثیرگذار خواهد بود.

به گفته داودی بیشترین مصوبات این سفر به حوزه اجرای طرح های فاضلاب اختصاص داشت که مهمترین آنها طرح فاضلاب شهر کرمانشاه و به مدار آوردن پنج تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای تازه آباد، کرند، روانسر، جوانرود و سرمست بود، همچنین مقرر شد تکمیل دو تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای صحنه و سنقر نیز به این مصوبات اضافه شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در پایان بیان کرد: در مصوبات سفر ریاست جمهور به استان، آبرسانی به شهر سنقر از سد سلیمان شاه، اجرای پروژه های ۲۰ مجتمع آبرسانی روستایی و همینطور اصلاح بخشی از شبکه آب شهر کرمانشاه برنامه ریزی شد، که پس از تخصیص اعتبار و ابلاغ کامل این مصوبات به شرکت آبفا بر اساس برنامه زمانبندی از پیش طراحی شده این شرکت، پروژه های فوق به ثمر خواهند رسید.