صبح امروز در پی آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو پراید و سرایت آن به داخل منزل مسکونی، حریق گسترده همزمان خودرو و منزل اتفاق افتاد که خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت.

صبح امروز در پی اعلام آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو پراید، در شهرک انجیربوس کوچه ارشاد ۳ تیم اطفای آتش‌نشانی تازه‌آباد شهرستان ثلاث باباجانی سریعا به محل اعزام شدند.

متاسفانه به علت گستردگی حریق، آتش به داخل منزل سرایت کرده و موجب حریق همزمان یک دستگاه خودرو و منزل مسکونی شده بود‌ که آتش‌نشانان به محل حادثه اعزام و نسبت به اطفا حریق اقدام کردند.

علت آتش‌سوزی اتصال برق خودرو اعلام شد. متأسفانه ماشین در نزدیک منزل پارک بوده و چندین لیتر بنزین را در داخل راه پله گذاشته بودندکه همین امر باعث سرایت آتش به داخل منزل مسکونی شده بود. خوشبختانه این حادثه خسارت جانی به همراه نداشته است.