رئیس محیط زیست شهرستان کرمانشاه گفت: با توجه به خشک شدن بستر تالاب هشیلان و امکان تبدیل آن به کانون ریزگرد، آبرسانی سیاربه این تالاب ادامه دارد.

محمد حسین فلاحتی گفت: به دلیل آنکه احتمال می‌رود تالاب هشیلان در اثر خشک شدن تبدیل به کانون ریزگرد شود درخواست مصوبه‌ای در این راستا به شورای پیشگیری از جرم و دادرسی استان کرمانشاه داده شد.

به گفته وی براین اساس رئیس کل دادگستری نامه‌ی دستور کمک به اداره کل محیط زیست  استان را به لشکر ۸۱ ارتش استان ارسال کرد که طی آن روزانه تعداد ۲ تانکرآب به تالاب هشیلان برسانند .

فلاحتی افزود: همچنین  رییس کل دادگستری کرمانشاه مقرر کرده است خانه صنعت و معدن و نیروی انتظامی شهرستان کرمانشاه  هم روزانه ۲ تانکر آب به تالاب هشیلان برسانند.

رئیس محیط زیست شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: با حمایت رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه و پیگیری‌های اداره کل محیط زیست مصوبه‌ای با عنوان حقابه از سد گاوشان داده شد، اما به دلیل کاهش ذخایر پشت سد‌ها و فاصله زیاد سد گاوشان تا کرمانشاه ممکن است کشاورزان متخلف از آب استفاده شخصی کنند به همین دلایل فعلاً امکان دریافت حقابه نیست.