براساس آخرین رنگ بندی کرونایی، چهار شهرستان استان کرمانشاه در وضعیت قرمز، دو شهرستان در وضعیت نارنجی و هشت شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

 حامد بهرامیان سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه با اشاره به آخرین رنگ بندی کرونایی شهرستان‌های استان، اظهار کرد: شهرستانهای گیلانغرب، کنگاور، صحنه و سرپل ذهاب در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

بهرامیان شهرستان های نارنجی استان را نیز کرمانشاه و  دالاهو معرفی کرد.

به گفته بهرامیان شهرستان های اسلام آبادغرب، سنقروکلیایی، قصرشیرین، ثلاث باباجانی، پاوه، جوانرود، روانسر و هرسین هم در وضعیت زرد قرار دارند.

هفته گذشته چهار شهرستان استان در وضعیت قرمز، شش شهرستان در وضعیت نارنجی و چهار شهرستان هم در وضعیت زرد کرونایی بودند.