به گفته رئیس گروه موزه ها و اموال منقول اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه، مرمت حمام تکیه بیگلربیگی که چند سال پیش تملک شده بود، آغاز شده است.

علیرضا برشاهی ، بااشاره به قدمت بنای تاریخی تکیه بیگلربیگی کرمانشاه، اظهار کرد: باتوجه به اهمیت و قدمت این بنا، هرساله اقدامات مرمتی بخش هایی از آن را از محل اعتبارات ملی و استانی انجام می دهیم.

وی تصریح کرد: طی سالهای اخیر مرمت هایی را در بخش هایی از سازه، نماها، تزئینات، آئینه کاری و تاسیسات انجام دادیم و امسال هم برنامه اصلاحات در بخش تاسیسات روشنایی آن در دستورکار قرار گرفته است.

رئیس گروه موزه ها و اموال منقول استان اضافه کرد: همچنین مرمت حمام این بنا که حدود چندسال پیش تملک شده بود نیز آغاز شده و امیدواریم بتوانیم طی دو تا سه سال کار مرمت و بازسازی آن را انجام دهیم.

وی یادآور شد: تکیه تاریخی بیگلربیگی در گذشته قسمت‌های بیشتری شامل میهمان خانه، حمام، آشپرخانه و … داشته که واگذار شده اند و اکنون بخش اصلی تکیه و حمام در تملک ما قرار دارد.

برشاهی در ادامه به فعالیت دو موزه خط و کتابت و موزه پارینه سنگی در تکیه بیگلربیگی هم اشاره کرد و گفت: در این دو موزه آثار ارزشمندی در حوزه خط و کتابت و پارینه سنگی وجود دارد که کم نظیرند.

وی گفت: از چند سال پیش قرار بر این بود که موزه پارینه سنگی تکیه به مجموعه تاریخی بیستون منتقل شود، اما به دلیل نبود فضای مناسب در محوطه میراث جهانی بیستون این اقدام هنوز عملی نشده است.

تکیه بیگلربیگی بنای زیبای عهد قاجاری در شهر کرمانشاه است که سال ۱۳۱۵ توسط عبدالله خان ملقب به بیگلربیگی در محله تاریخی فیض آباد ساخته شد و شامل بخش حسینیه با آیینه کاری‌های باشکوه و کم‌نظیر و سقف گنبدی شکل، موزه پارینه سنگی و موزه خط و کتابت است.

تکیه بیگلربیگی سال ۱۳۷۵ به ثبت ملی رسید/ایسنا