به گزارش خبرنگار طلوع، مراد شیخ ویسی در حاشیه اجرای این طرح اظهار داشت: غرس این تعداد اصله نهال در مسیر بزرگراه کربلا جاده خسروی به یاد جان باختگان زلزله اخیر شهرستان های غرب استان کرمانشاه با همراهی سازمان های مردم نهاد انجام شد.

وی اظهار کرد: طرح ملی جنگل کاری با هدف ترویج فرهنگ منابع طبیعی و توسعه درخت کاری با کمک سازمان های مردم نهاد، سمن های محیط زیست و منابع طبیعی در کشور از جمله استان کرمانشاه در حال اجراست.

وی بر لزوم حفاظت از عرصه های ملی و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: با تمام امکانات و استفاده از ظرفیت های موجود با سودجویان و متجاوزان به عرصه های ملی برابر قانون به شدت برخورد می شود.

رییس اداره منابع طبیعی قصرشیرین نیز بیان کرد: طرح ملی جنگل کاری با هدف احیا و توسعه عرصه های منابع طبیعی همه ساله در این شهرستان مرزی اجرا می شود.

اردشیر نورمحمدی، بر لزوم ترویج فرهنگ منابع طبیعی و حفاظت از عرصه های ملی تاکید کرد و افزود: استفاده از ظرفت دستگاه تعلیم و تربیت، سمن ها و تشکل های مردم نهاد برای تحقق این مهم لازم و ضروری است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.