متن ابلاغ به شرح زیر میباشد ،

جناب آقای برومند نامداری
معاون محترم خدمات شهری شهرداری کرمانشاه
سلام علیکم
احتراما در راستایی تصمیم گیری ، نظارت و برنامه ریزی دقیق جهت برگذاری هر چه باشکوهتر مراسم اربعین حسینی در سال جاری و همچنین اجرای دستور العمل ابلاغی ستاد اربعین استان به موجب این ابلاغ ، جنابعالی بعنوان رییس کمیته خدمات شهری ستاد اربعین ۱۴۰۱ شهرستان کرمانشاه منصوب می شوید امید است با اتکال الطاف الهی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستایی وظایف محوله موفق و کوشا باشید .

ابراهیم رحیمی زنگنه
فرماندار و رییس ستاد اربعین شهرستان کرمانشاه