استاندار کرمانشاه دستور قاطع برای جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر کرمانشاه را صادر کرد.

بهمن امیری مقدم در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به نارضایتی شهروندان و پیامدهای منفی رهاشدگی معتادان متجاهر در سطح خیابان‌ها، گفت: همه فرمانداران استان موظفند تا پایان ماه مرداد یک مکان مناسب و خارج شهر را برای نگهداری معتادان متجاهر شهر خود معرفی و سپس با همکاری بهزیستی، شهرداری و پلیس نسبت به جمع آوری، ساماندهی و نگهداری آنان اقدام کنند.

وی ادامه داد: جمع آوری و ساماندهی معتادین متجاهر موضوعی الزامی است و شایسته نیست کودکان و خانواده ها هر روز با این گونه افراد برخورد کنند.

استاندار کرمانشاه گفت: برای کمک به نشاط اجتماعی و همچنین برای کاهش ناهنجارهای اجتماعی دستگاه های ذیربط باید در اسرع وقت در مرحله اول ضمن شناسایی و مشخص نمودن چندین مکان برای نگهداری این گونه افراد، نسبت به جمع آوری و ساماندهی آنها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه جمع آوری و ساماندهی این گونه افراد کمک و خدمت به دیگر افراد جامعه است،  ادامه داد: ضرورت دارد ظرف مدت کوتاهی پس از شناسایی ظرفیت های موجود، روند جمع آوری و ساماندهی معتادین متجاهر به سرعت شروع شود و هر گونه کوتاهی و عدم رسیدگی سریع در این زمینه را به هیچ عنوان نمی پذیریم.

وی با تاکید بر اقدام جهادی و انقلابی در اجرای کارها و برنامه ها، ادامه داد: اگر کارها همراه با اقدام جهادی و انقلابی باشد حتماً به نتیجه می رسد و منشاء بسیاری از برکات برای جامعه خواهد شد.

مقام عالی استان همچنین با تاکید بر جلوگیری از گسترش هر گونه حاشیه نشینی در شهر کرمانشاه بیان داشت: هر گونه افزایش حاشیه نشینی منجر به بروز ناهنجاری های اجتماعی می شود، از این رو دستگاه های ذیربط وظیفه دارند با قاطعیت مانع گسترش حاشیه نشینی در کرمانشاه و دیگر شهرهای استان شوند/ایسنا