رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه از افتتاح پروژه نوسازی مجموعه تفریحی “فانفار” تا پایان شهریورماه امسال خبر داد.

شهرام ماهان فر، با اشاره به تعطیلی مجموعه فانفارطی دو سال گذشته، گفت: این مجموعه به دلیل فرسودگی و عدم استاندارد دستگاه های بازی آن از دو سال پیش تعطیل شده است.

وی افزود: شهرداری کرمانشاه سال ۱۳۹۹ این مجموعه را جهت احیا و نوسازی به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار کرد که متاسفانه سرمایه گذار جذب شده از توانمندی لازم در این زمینه برخوردار نبود.

ماهان فر گفت: عدم توانمندی سرمایه گذار در این حوزه موجب شد که کار نوسازی مجموعه دچار وقفه  طولانی مدت شود.

وی افزود: در حال حاضر با تمهیدات اندیشیده شده از سوی سازمان سرمایه گذاری شهرداری کرمانشاه، مجموعا “فانفار” مجددا به سرمایه گذار جدیدی واگذار شده و کارهای نوسازی آن در حال انجام است.

ماهان فر گفت: طبق قرار گذاشته شده با سرمایه گذار قرار است دستگاه های جدید و به روز در این مجموعه تفریحی نصب شود.

رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه تاکید کرد: در حال حاضر پروژه نوسازی مجموعه فعال بوده و کارها در حال انجام است و طبق وعده سرمایه گذار پروژه، کار نوسازی این مجموعه تا پایان شهریور امسال به اتمام می رسد.

ماهان فر گفت: امیدواریم سرمایه گذار به وعده خود عمل کرده و تا پایان تابستان شاهد بهره برداری این مجموعه تفریحی و استفاده مردم کرمانشاه از آن باشیم.