صفوی در گفتگو با خبرنگار طلوع، با اشاره به برنامه ها و اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان در افزایش عملکرد مزارع چغندرقند؛ افزود: استفاده از بهترین بذور چغندرقند که پتانسیل عملکرد بالا داشته و مقاوم به بیماریهایی نظیر ریشه‌ریشی (رایزومانیا) هستند؛ همراه با تغذیه گیاهی مناسب، اجرای آزمایشات PVS و … باعث شده که عملکرد در واحد سطح به گونه بی‌سابقه‌ای افزایش یابد.

صفوی خاطرنشان کرد: چغندرقند در زمره محصولاتی است که اصطلاح صنعتی به آنها اطلاق می‌شود و تنها مصرف‌کننده آن کارخانجات قند سراسر کشور است.

وی تصریح کرد: این زراعت درآمد اقتصادی مناسبی را عاید زارعین می‌کند و کشاورزان استان در زمینه تولید این محصول تبحر خاصی دارند.
وی گفت: در سال زراعی جاری سطح زیر کشت محصول چغندرقند در استان کرمانشاه یازده هزار و دویست هکتار است.

صفوی با بیان اینکه چغندرقند تولیدی استان به مصرف کارخانه های داخل و خارج استان می شود افزود: ظرفیت دو کارخانه قند استان در بالاترین مصرف چغندر و در صورت عدم وجود مشکل در خط تولید سالیانه حدود ۳۴۰ هزار تن است و این کمتر از نیمی از چغندرهای استان را پوشش می‌دهد.

صفوی خاطرنشان کرد: کارخانجات داخل استان به همراه ۵ کارخانه خارج از استان در ابتدای فصل زراعی اقدام به انعقاد قرارداد با متقاضیان مینمایند و میزان محصول تحویلی را بر اساس ظرفیت کارخانه برای هر کدام از کشاورزان مشخص می کنند.

وی با بیان اینکه مشکلی که در سال زراعی جاری در تحویل چغندرقند کشاورزان حادث شده از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است گفت: همانطور که در بالا ذکر شد میانگین تولید در واحد سطح بسیاری از زارعین از میزان قرارداد منعقده بیشتر است.

صفوی افزود: از ۱۱۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت حدود ۸۰۰ هکتار متعلق به زارعینی است که بدون انعقاد قرارداد با هیچکدام از کارخانجات قند اقدام به کشت خودسرانه کرده‌اند.

صفوی خاطرنشان کرد: اکثر قریب به اتفاق چغندرکاران عزیزان استان مزارع خود را سریع برداشت کرده و اقدام به دپوی محصول در حاشیه جاده و یا خرمن‌گاه روستا کرده‌اند تا کشت پاییزه را در زمان مناسب انجام دهند.

وی تصریح کرد: برای رفع مشکل جلسات متعددی در محل استانداری کرمانشاه و سازمان جهادکشاورزی برگزار شده که ماحصل آن دستور به کارخانجات جهت آغاز ذخیره‌سازی محصول است.
وی گفت: جهادکشاورزی در طی ماههای اخیر با رایزنی با ۷ کارخانه خارج از استان حدود ۳۰۰ هزار تن از محصول مازاد را به این کارخانجات هدایت نموده است.

صفوی افزود: با تدابیر اتخاذ شده امید آن میرود تا یکماه آینده کل محصول تولیدی تحویل کارخانجات گردد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان به کشاورزان عزیز استان توصیه کرد در سال زراعی آتی به میزان قرارداد منعقده با کارخانجات پایبند بوده و از کشت در سطوح بالاتر و یا بدون انعقاد قرارداد جدا پرهیز نمایند.

وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکل در بلندمدت نیز تدابیری اتخاذ شده از جمله جلب دو سرمایه‌گذار جهت احداث دو کارخانه قند جدید در استان که موافقت‌های اولیه با آنها صورت گرفته است.