به گزارش خبرنگار طلوع، با حکم شهردار کرمانشاه، علی حیدر کرمی به عنوان به عنوان شهردار منطقه یک، پیمان رحیمی شهردار منطقه ۲ و امید کریمی به عنوان شهردار منطقه ۸ شهر کرمانشاه منصوب شدند.

همچنین محمدرضا مهرنژاد نیز به عنوان مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری منصوب شد.