به گزارش خبرنگار طلوع، بر اساس ابلاغ وزارت کشور به استانداری کرمانشاه، شهر کرمانشاه از نظر سطح بندی شهری دیگر کلانشهر نخواهد بود.

در تعریف کلانشهر که بر اساس ضوابط امور شهری و شورا‌ها تنظیم شده است کلانشهر به شهری اطلاغ می‌شود که یک میلیون نفر و یا بالاتر جمعیت داشته باشد. امّا باید توجه داشد که از سال ۱۳۸۸ و با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری طی مصوبه ۰۲/۱۰۰/۴۲۱۹ کلیه شهر‌های با جمعیت بالای پانصد هزار نفر هم کلانشهر محسوب شده اند.

کلان‌شهر‌ها معمولاً از اهمّیّت سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی زیادی برخوردارند و از مراکز مهم اقتصادی و تجاری هر کشور به‌حساب می‌آیند. همچنین کلان‌شهر‌ها معمولا از امکانات بالاتری نسبت به دیگر شهر‌ها برخوردار خواهند بود.