به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع، کتاب «بیستون دروازه زاگرس» اثری متفاوت در حوزه محوطه تاریخی جهانی بیستون، طی مراسمی با حضور اهالی فرهنگ و تمدن رونمایی شد.

کتاب «بیستون دروازه زاگرس» مورد تایید سایت جهانی بیستون است که با محوریت محوطه تاریخی جهانی بیستون در ۱۷۰ صفحه نگارش شده است.

در این کتاب برای اولین بار ترجمه ۱۲۰۰ خط میخی پارسی باستان کتیبه بیستون به انگلیسی، داستان شیرین و فرهاد و معرفی تمام آثار مجموعه بیستون نگارش شده است.

کتاب «بیستون دروازه زاگرس» به همت نویسندگان جوان عرصه فرهنگ و تاریخ باستان؛ «نوید چهری» و «مقداد عمرانی» کارشناسان و راهنمایان سایت جهانی بیستون نگارش یافته و در همایش دست اندرکاران گردشگری کشور در تهران از طرف پایگاه بیستون رونمایی شد.