حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت: به علت بی توجهی به تذکرات مختلف مجبور به طرح سوال از وزیر محترم نیرو شده ام.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وزیر نیرو انشاءالله در کمیسیون حضور یابند و به این سوال پاسخ دهند.

فلاحت پیشه گفت: حاکمیت رابطه به جای ضابطه در نیروگاه مورد قبول مردم اسلام آباد غرب نیست.

وی افزود: با این شرایط تعطیلی نیروگاهی که مشکلات زیست محیطی و… دارد به سود مردم شهرستان است.