به گزارش خبرنگار طلوع، تفاهم نامه همکاری بین شهرداری کرمانشاه بادانشگاه علم وصنعت در راستای ارتقاء علمی مدیریت شهری  منعقد شد.

مهندس آرش رضایی شهردار کرمانشاه بااشاره به نگاه علمی در پیشرفت و توسعه شهر و ارائه خدمات به شهروندان گفت:توسعه کرمانشاه بایدمبتنی برنگاه علمی باشد که متاسفانه این نگاه علمی در مدیریت کرمانشاه مغفول مانده است.

وی تاکیدکرد: شهرداری کرمانشاه برای اداره شهر بیش ازهرزمان دیگری نیازمند برنامه ریزی دقیق بارویکرد علمی است.

در ادامه جلسه دکتر برخورداری ریاست دانشگاه علم وصنعت نیز با تاکید براینکه دانشگاه سهم بسزایی دراداره کشوردارد، گفت: باید نگاه علمی برخواسته از دانشگاه در اداره درست کشور ورود پیدا کند و امروز بسیار خوشحالیم که شهردار کرمانشاه با نگاهی فنی برگرفته ازعلم برای شهرکرمانشاه برنامه ریزی و تلاش میکند.

درحاشیه این جلسه از دکتر یزدان سلطانی مشاور شهردار نیز بعنوان تلاشگر علمی توسط ریاست دانشگاه علم و صنعت تقدیر به عمل آمد.

همچنین نشست تخصصی همراه پرسش و پاسخ با حضور مهندس آرش رضایی شهردار کرمانشاه پیرامون لزوم صیانت از میراث فرهنگی و دارایی های هویت شهر در بحران زلزله، بافت فرسوده شهری مشارکت وعدم مشارکت ساکنین، ترافیک شهری و حمل ونقل عمومی شهر کرمانشاه، درآمد پایدار شهری موانع و راهکارها بامشارکت دفتر توسعه و تعاملات دانشگاه علم وصنعت با شهرداریها و به میزبانی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت برگزارشد.

از دیگر سخنرانان این نشست دکتر کثیری مدیر همکاری های علمی صنعتی وفناوری، دکترامامی مدیر دفترتوسعه تعاملات دانشگاه باشهرداری ها و خانم دکترمهدی زاده سراج عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت بودند که به ایراد سخنرانی پرداختند و در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ باحضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.