به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع، آرش رضایی در نشست با مسئولان شهرداری کرمانشاه، اظهار داشت: رضایت شهروندان از خدمات سازمان شهرداری یکی از شاخصهای مهم در سنجش کارآمدی مدیران مناطق و سازمانها خواهد بود.

وی افزود: جلب رضایت مردم در زمینه ارائه خدمات در حوزه مدیریت شهری قطعاً موجب افزایش اعتماد بیشتر و در نتیجه مشارکت شهروندان در مدیریت شهر خواهد شد که این امر یک سرمایه اجتماعی ارزشمند برای پیشرفت در امور شهر و توسعه خواهد بود.

شهردار کرمانشاه تاکید کرد: احترام شهروندان که به نهادی همچون شهرداری که یک نهاد مردمی است مراجعه می کنند باید حفظ شود و در چهارچوب قانون نهایت همکاری و پاسخگویی را باید مجموعه شهرداری با ارباب رجوع داشته باشد.