خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت: از مجموع ۲۹میلیون و ۴۸۸  هزار دلارکالا  به وزن ۱۶  هزارو ۳۷۸ تن ،  گمرک کرمانشاه با ۱۵ میلیون و ۳۳۱ هزارو ۸۷۷ دلار کالا به وزن ۵ هزارو ۴۹۹ تن، بیشرین حجم کالاهای وارداتی استان را در ۹ ماهه سال جاری  بخود اختصاص داده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز  از حیث وزن ۹ درصد و از لحاظ ارزش ۶۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در ادامه افزود: در ۹ ماهه سالجاری از گمرک پرویزخان ۱۴ میلیون و ۱۴۸ هزارو ۱۲ دلار کالای وارداتی به وزن ۱۰ هزارو ۸۲۶ تن به داخل کشور وارد شده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۱۴۴  درصد و از حیث ارزش نیز ۹۶  درصد رشد داشته است.

حیدری آمار واردات گمرک خسروی را ۸ هزار و ۶۴۰ دلار کالا به وزن ۵۲ تن عنوان نمود و  افزود:  این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۱۶۰۵  درصد و از حیث ارزش نیز ۱۰۱۵  درصد رشد داشته است.

خلیل حیدری با تاکید بر اینکه در مجموع کالاهای وارداتی به استان از ۱۶ کشور وارد می‏شود، تصریح کرد: کشورعراق با ۱۴ میلیون و ۱۸۰  هزارو ۱۱۷ دلارکالا به وزن ۱۰ هزار و ۹۲۴ تن جایگاه اول را در بین کشورهای طرف معامله واردات قطعی گمرکات استان کرمانشاه در ۹ ماهه  سالجاری به خود اختصاص داده است ، خلیل حیدری ادامه داد: طی مدت یاده شده کشور ترکیه با سه میلیون و ۸۳۳ هزارو ۹۷۹ دلار و چین  با سه  میلیون و ۷۱۹  هزارو ۸۱۶  دلار درجایگاه دوم و سوم قرار دارند.

وی بیشتر کالاهای وارد شده از طریق گمرکات استان را آلیاژهای آلومینیوم کارنشده، مخزن و منبع،  برنج،  سیبک خام پراید، پرس هیدرولیک دندانسازی، اکسترودرهابرای کارکردن روی کائوچویاموادپلاستیکی وبرای ساختن محصولات ازاین مواد، کمپرسورهای معدنی، آنتی اکسیدانها، باطری سیلد اسید عنوان کرد.