به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع، طی ۹ ماهه امسال چین با ۹ میلیارد و ۴۵۲ میلیون دلار بیشترین صادرات را به ایران داشته است.

امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار و ترکیه با ۲ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار به ترتیب بیشترین صادرات را به ایران طی ۹ ماهه امسال داشتند.

جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار و آلمان با ۲ میلیارد و ۹۵ میلیون دلار بوده نیز در رده‌های بعدی قرار دارند و کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران بودند.